หน้าแรก

 


 

 

 

เราเป็น "บริษัทจัดการพลังงาน"

(Energy Service Company: ESCO)

หมายเลขสมาชิก A059

 

 

ภายใต้การกำกับของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ให้บริการการอนุรักษ์พลังงาน

ด้วยระบบบริษัทจัดการพลังงานอย่างครอบคลุม

 

 

 

 


 


โรงพยาบาลลาดพร้าว
(Ladprao General Hospital) 

 

 

 

รพ.พิจิตรติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ พบช่วยประหยัดพลังงานลง 7% คาดจะคุ้มทุนภายใน 2 ปี สธ.เตรียมขยายในสถานบริการกว่า 1,000 แห่ง หวังช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้าและลดโลกร้อน
อ่านเพิ่มเติม
 

____________________________________________________________________

สนพ. เปิดรับสมัครทุนการศึกษาและทุนวิจัยนักศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

1.ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษา (ในประเทศ) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562

http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/10866
2.ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษา (ต่างประเทศ) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562

www.eppo.go.th/index.php/th/conservation/enconfund-research/encon-study/out-contry
3.ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/1357

_____________________________________________________________________


กระทรวงพลังงาน ได้ปรับรูปโฉมใหม่  Provincial Energy Data 

"ฐานข้อมูลพลังงานรายภูมิภาค" ที่เป็นแหล่งบริการข้อมูลพลังงานไทยในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

https://data.energy.go.th/

 

 

 

อ่านต่อ..ข่าวสารด้านพลังงาน -

 

 

   

 

 

 

 

- 25/10/61 -

 

บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด ได้เข้าร่วมจัดแสดงบูธภายใน
งานสัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2018 “ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO”
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
จากการใช้บริการ ESCO (ESCO Project Awards 2018) โดยมี
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ลูกค้าที่ใช้บริการระบบบริษัทจัดการพลังงานของเรา
บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วย

 

 

 

 

 

- 03/03/61 -

 

กฟผ. ลงนามสัญญาจ้างรับเป็นที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบ ESCO
ให้กับอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
โดยมี บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด บริษัทจัดการพลังงาน
เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดเป็นหลอด LED

 

 

นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) กับ
แพทย์หญิง ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 
และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ 
เพื่อนำร่องการอนุรักษ์พลังงานให้กับอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
ณ ห้อง Tea Room ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (R) โรงพยาบาลกรุงเทพ

 

บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED จำนวนทั้งสิ้น 24,260 หลอด ให้กับอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
โดยมี กฟผ. เป็นที่ปรึกษา ทำการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน
ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง
 ตรวจวัดจริงตามสัญญารับประกันผลประหยัดพลังงานของ ESCO 
คาดว่าจะสามารถประหยัดพลังงานได้ไม่ต่ำกว่า 60% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานรูปแบบเดิม
คิดเป็นผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าประมาณ 1.2 ล้านหน่วยต่อปี 
หรือประมาณ 4.5 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 719 ตันต่อปี

 

 

  • การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโซลาร์เซลล์ระหว่าง บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด โดย ดร.ทิศพล นครศรี ประธานกรรมการบริหาร และบริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด โดย คุณวิริยะ โถสุวรรณจินดา กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ บริษัท สายไฟฟ้า บางกอกเคเบิ้ล จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้มีการริเริ่มโครงการ PV Solar Car Parking 498 kWp หรือโครงการหลังคาจอดรถโซลาร์เซลล์ร่วมกัน 

Visitors: 38,230