> ประสบการณ์ทำงานและผลงานที่ผ่านมา (Project Reference)

 

 

 

ตัวอย่างรายชื่อสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานกับบริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด และบริษัท วิน วิน พาวเวอร์ เซฟวิ่ง จำกัด

(A-Z)

 

 

Ampas Industries Company Limited

บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จำกัด

Amata City Rayong

อมตะซิตี้ ระยอง

Bangkok Hospital

โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอย ศูนย์วิจัย 7)

Bangkok Hospital Sanamchan

โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์

Bangmod Hospital

โรงพยาบาลบางมด

Chao Phya Abhaibhubejhr Hospital

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Chai Watana Tannery Group Public Company Limited

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

Computer Label Worldwide Company Limited

บริษัท คอมพิวเตอร์เลเบิ้ล เวิลด์ไวลด์ จำกัด

Covenant Co., Ltd.                                  

บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด

Dai-Dong Electronics (Thailand) Co., Ltd.         

บริษัท ได-ดอง อีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Ladprao Bilingual School

บริษัท ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด

Ladprao General Hospital

โรงพยาบาลลาดพร้าว

Ladprao General Hospital (Phase 2)

โรงพยาบาลลาดพร้าว (เฟส 2)

Multibax Public Company Limited

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

N.A.D Cold Storage Company Limited

บริษัท เอ็น.เอ.ดี. โคลด์สตอเรจ จำกัด

N.T.S. Steel Group Public Company Limited

บริษัท เอ็น ที เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Phachachuen Imaging Center

ประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์

P.V. Casting and Machine Company Limited

บริษัท พี.วี.คาสติ้ง แอนด์ แมชชีน จำกัด

Samitivej Srinakarin Hospital 

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

S.D.J. Inter Company Limited

บริษัท เอส.ดี.เจ. อินเตอร์ จำกัด

SE-EDUCATION Public Company      

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Shinpack (Thailand) Company Limited

บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จำกัด

Siam Steel International Public Company Limited

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Siam Steel Service Center Public Company Limited

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

Siam Wire Industry Company Limited

บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด

S.P.S. Cooperate Ltd.

บริษัท เอส.พี.เอส. โคออพเพอเรท จำกัด (ส.ประภาศิลป์)

S.P.S. Intertech Company Limited

บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด

Thanachart Bank

ธนาคารธนชาต

T.Krungthai Industries Public Company Limited

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Union Carton Industry Company Limited

บริษัท ยูเนี่ยนคาร์ตอนอินดัสทรีย์ จำกัด

Unithai Shipyard & Engineering Company Limited

บริษัท ยูนิไทย ชิพยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Volcano Tec (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท วอลเคโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

The Young Buddhists Association of Thailand (YBAT)  

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

ตัวอย่างรายชื่อสถานประกอบการที่อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานกับบริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด และบริษัท วิน วิน พาวเวอร์ เซฟวิ่ง จำกัด

 

 

Vanachai Chemical Industries Co.,Ltd.           

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด

Vichaiyut Hospital

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

 

last update: 5/2019

Visitors: 36,558