History

 

 

          บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด (Win Win Supply Co., Ltd.) จดทะเบียนเป็นบริษัทรับเหมาแรงงาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมี ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา และ นายวิริยะ โถสุวรรณจินดา รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราและรองประธานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯมียอดขายในปี 2558 เป็นจำนวน 411 ล้านบาท มีกำไรสะสม ที่ยังมิได้จัดสรร 21 ล้านบาท  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 118/3 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 

 

          สามารถขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company Organization: ESCO) ได้ในปี 2558 นับเป็นบริษัทจัดการพลังงานรายที่ A059  ภายใต้การกำกับของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

          กิจการบริษัทจัดการพลังงาน ถือเป็นกิจการที่ภาครัฐกำหนดให้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย สำหรับกลุ่ม Start Up ที่มีการส่งเสริมให้ดำเนินการกันทั่วโลก เนื่องจากเป็นกิจการที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ถูกกำหนดให้เป็น 1 ใน 10 ของ New Engine of Growth  โดยรัฐบาลให้การส่งเสริมหลายประการ หรือแม้แต่ BOI ก็กำหนดให้เป็นกิจการที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศ โดยลำดับความสำคัญในการให้การส่งเสริมไว้สูงสุด (TEAR 1) ให้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนิติบุคลสูงสุดถึง  8 ปี

 

          บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด ได้ดำเนินการในแนวทางของบริษัทจัดการพลังงานอย่างเต็มรูปแบบ คือคำนวณผลประหยัดให้ลูกค้าแล้วนำผลประหยัดที่ได้มาผ่อนชำระคืนกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  พร้อมทั้งให้บริการในการขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานให้แก่ลูกค้าด้วย ปัจจุบันลูกค้าจำนวนมากได้เห็นผลประโยชน์ในการใช้บริการบริษัทจัดการพลังงานของเราที่ให้บริการตั้งแต่ ประเมินผลประหยัด จัดหาแหล่งเงินทุน หาเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งยังรับประกันผลประหยัดและคุณภาพของสินค้าให้ด้วย

 


 

          ในปี 2559 ผู้บริหารได้ตระหนักถึงส่วนงานที่มีการขยายและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีคำสั่งให้แยกส่วนงานของการจัดการพลังงานตั้งออกมาเป็นอีกบริษัทหนึ่ง ต่างหากจากส่วนงานด้านรับเหมาแรงงาน ได้แก่ บริษัท วิน วิน พาวเวอร์ เซฟวิ่ง จำกัด (Win Win Power Saving Co.,Ltd.) ซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company Organization: ESCO) ภายใต้การกำกับของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อไปในภายภาคหน้า

 

 คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อเรา -


  • บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด ดำเนินกิจการเป็นบริษัทจัดหา Sub-contractor มาเป็นเวลากว่า 15 ปี และได้มีการขยายส่วนงานใหม่มาดำเนินกิจการในส่วนของบริษัทจัดการพลังงาน ทำหน้าที่ให้บ...
Visitors: 53,113